Skip to main content

密勒日巴訣別妹妹

23_密勒日巴訣別妹妹.jpeg


卡片故事與啟發 

密勒日巴告訴妹妹,他最大的夢想就是獨自死去。

孤獨代表的是怡然自得,看似熱鬧的汲汲營營,卻正是我們沒有勇氣與自己獨處的證明。相對於從外面尋找熱鬧的宴席,一個充滿熱情的人,更能享受獨來獨往的自由。


詩歌與背景故事

有一天,她帶了乞討到的食物與一份酸酒上山,與尊者一起享用了一場喜宴。用餐後,尊者告訴她:「妹妹,你不要再來了吧!」並唱了這首歌:

3.12.1「上師!請加持貧子,讓我終得閉關山居。

3.12.2我樂時敵人不知,我苦時親友不覺,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

3.12.3我老時友人不見,我病時妹妹不曉,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

3.12.4我死時無人得聞,禿鷹亦不見我屍,若能死於此山中,即滿貧子之願望! 

3.12.5我肉任蒼蠅啃食,我血任蟲蛆快飲,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

 3.12.6洞外渺然無人跡,洞內死屍血痕絕,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

3.12.7我屍周圍無人繞,我死無人哀哭嘆,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

3.12.8我去何方無人問,我來無人欲知曉,若能死於此山中,即滿貧子之願望!

3.12.9無人空谷山窟中,貧子求死此願文,為利眾生願成就!」 妹妹告訴他:「你早上唱歌、晚上睡覺,這樣難道不會變得懶散嗎?」

尊者心想:「她說得沒錯。」並決定約束將自己的身體、語言和內心,連剪裁妹妹給的那塊布都沒時間。

尊者身專蹲坐、禁語、心專一意,不管死亡與否、倒下與否,如此專注修持了十八天後,自然產生了非常強烈的煖樂,但妹妹送他的那塊布也被蟲給蛀了,碎成一塊塊。

有一天,妹妹來問他:「你做好那件衣服沒有?」 尊者回答:「還來不及做就被蟲蛀了。」 妹妹氣得大罵:「你浪費了那塊布,又不穿衣服,實在毫無羞恥!」 尊者唱了這首歌答覆她:

3.12.10「上師!請加持貧子,讓我終得閉關山居。

3.12.11妹妹啊!該可恥的你不以為恥、反而以不可恥的自然為恥?

3.12.12自然的性徵是男女差別的表現,何須為此感到羞愧?

3.12.13反之,世俗人的諂媚、偷竊、拐賣等邪惡的行為、語言和思想,才是可恥的,你該謹慎視之!

 3.12.14修持深奧之金剛乘密法的行者與實踐甚深口訣的禪師們,一生懸於修行之中,所以毫無羞恥的恐懼。

 3.12.15琵達啊!不需悲傷、不需絕望,好好乞食吧!」